اگر این صفحه را مشاهده می کنید به این معنی می باشد که SSL سایت شما فعال نمی باشد 

برای فعال سازی SSL از آموزش استفاده نمائید مشاهده آموزش فعال سازی SSL   آموزش پاک کردن کش مرورگر